ag国际app|官方总部欢迎您

永久域名 www.jscb6.com 或 www.jscb8.com 点击收藏本站

公告:为防止失联,来访请加管理QQ!(12441809,)、

招商股东代理
主题 : 123期:【软件挑码数据】验证五十期?? 杀五码已经400期无错了
阅读79次 | 返回列表 | 关闭本页
傻子算料
侠客
发帖: 106
威望: 70 点
铜币: 112 枚
贡献值: 10 点
好评度: 0 点
楼主? 发表于: 2019-11-02 22:49

0 123期:【软件挑码数据】验证五十期?? 杀五码已经400期无错了

121期傻子算料31码-03,04,05,06,07,08,13,14,15,17,19,20,22,23,24,26,27,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
121期傻子算料18码-03,04,14,15★,17,20,22,23,32,33,34,38,39,40,41,42,45,46,


122期傻子算料31码-02,03,04,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,20,21,23,★,26★,,27,28,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,45,48,
122期傻子算料16码-02,03,04,06,18,21,23★,26,27,32,33,36,39,41,42,48,


123期傻子算料31码-
123期傻子算料16码-
109期傻子算料绝杀6码---------32码中


0次-16,25,38,
1次-01,03,09,11,14,17,18,23,26,27,31,36,39,46,49,
2次-02,04,08,10,20,22,24,28,30,34,37,40,41,44,
3次-05,12,13,15,19,29,32,33,35,43,48,
4次-06,07,21,47,xxxxx xxxxx
5次-42,45,xxxxx xxxxx


110期傻子算料绝杀6码---------------25码中

03次-09,39,,xxxxx xxxxx
04次-03,06,07,16,32,37,38,,xxxxx xxxxx
05次-02,04,10,12,13,14,17,29,31,40,42,45,46,48,49,
06次-01,05,08,15,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,33,35,36,41,43,44,47,
07次-11,24,26,34,


111期傻子算料绝杀6码--------------47码中

00次-31,33,49,
01次-02,05,11,13,15,23,27,38,39,40,43,
02次-03,06,07,10,12,14,20,21,24,48,
03次-08,09,16,22,25,28,29,32,34,36,42,45,
04次-01,18,26,30,37,
05次-04,17,19,35,44,47,xxxxx xxxxx
06次-46,41,xxxxx xxxxx


112期傻子算料绝杀6码--------------11码中

01次-06,09,11,22,32,42,
02次-18,23,33,34,47,
03次-15,20,30,35,38,40,46,
04次-03,08,16,19,21,24,26,27,36,39,43,44,
05次-01,05,12,17,25,28,31,41,45,48,
06次-10,14,
07次-02,04,07,13,46,41,xxxxx xxxxx
08次,37,49,41,xxxxx xxxxx
09次-29,46,41,xxxxx xxxxx

113期傻子算料绝杀6码-------------17-码中

01次-25,27,39,
02次-03,06,18,32,
03次-17,20,22,26,29,37,38,42,44,46,
04次-01,09,10,12,16,28,30,33,34,45,
05次-02,07,11,19,21,41,43,
06次,04,05,08,13,14,15,23,31,47,49xxxxxx
07次-24,40,48,xxxxxx
08次-36,xxxxxx
09次-35,xxxxxx

114期傻子算料绝杀6码-------------03码中

01次-02,16,27,
02次-08,11,13,15,17,33,36,39,41,46,
03次-01,03,04,06,07,14,23,31,37,38,39,43,45,
04次-09,10,19,20,22,25,26,28,29,30,32,35,40,44,49,
05次-05,12,18,42,47,xxxxxx
06次-24,34,xxxxxx
07次-21,48,xxxxxx

115期傻子算料绝杀6码-------------16码中

00次-12,22,33,38,43,
01次-02,19,21,23,24,31,32,34,36,44,46,
02次-05,07,08,09,10,11,14,27,29,30,40,42,47,48,49,
03次-01,04,25,28,35,37,39,45,
04次-03,06,15,16,17,20,26,xxxxxx
05次-13,18,41,xxxxxx

116期傻子算料绝杀6码-------------30码中

00次-13,18,23,47,
01次-03,07,10,15,20,29,35,36,46,
02次-22,25,27,30,31,37,38,40,41,42,43,45,49,
03次-02,11,12,14,16,19,26,28,33,39,48,
04次-01,04,05,08,09,17,21,24,34,xxxxx xxxxx
05次-06,32,xxxxx xxxxx
06次-44xxxxx xxxxx

117期傻子算料绝杀6码-------------41码中

00次-06,16,30,34,46,
01次-02,04,10,26,36,37,38,39,42,43,48,
02次-01,07,09,11,13,14,15,24,28,31,32,35,40,41,44,
03次-03,05,22,23,25,29,33,45,47,
04次-12,18,20,21,xxxxx xxxxx
05次-08,17,19,27,49xxxxx xxxxx


118期傻子算料绝杀6码-------------44码中

00次-22,27,
01次-01,03,07,10,19,21,23,26,29,30,41,44,
02次-04,06,12,13,15,20,24,29,34,42,43,48,
03次-02,11,14,17,25,35,38,39,45,46,47,
04次-05,09,16,18,28,31,32,40,49, xxxxx
05次-08,33,36,37,49, xxxxx xxxxx

119期傻子算料绝杀6码-------------47码中


0次-25,27,29,30,31,36,39,40,41,
1次-01,03,10,14,22,34,35,45,47,49,
2次-02,06,11,13,16,20,21,26,32,33,46,
3次-04,05,09,12,23,37,38,48,
4次-07,15,17,19,24,28,42,43,44,xxxxx xxxxx
5次-08,18,xxxxx xxxxx

120期傻子算料绝杀6码-------------39码中


00次-05,13,23,30,32,34,38,41,42,
01次-02,03,06,20,21,26,29,31,36,37,44,
02次-07,10,15,18,19,27,35,43,46,
03次-01,12,14,16,17,28,40,45,47,48,
04次-08,09,11,22,25,39,xxxxx xxxxx
05次-04,24,49,xxxxx xxxxx
06次-33,xxxxx xxxxx

121期傻子算料绝杀6码-------------10码中


0次-04,16,17,20,22,32,38,40,42,
1次-05,14,26,33,34,37,39,44,
2次-02,03,06,10,12,15,24,27,30,41,43,45,46,
3次-07,08,09,19,21,23,28,31,36,48,
4次-13,18,29,47,49,xxxxx xxxxx
5次-01,11,25,35,,xxxxx xxxxx


122期傻子算料绝杀6码-------------23码中

00次-08,18,20,27,33,
01次-03,04,06,14,16,32,41,
02次-02,09,12,26,36,38,39,42,45,46,48,
03次-01,07,11,13,15,17,21,23,25,28,29,30,35,
04次-10,22,24,37,43,40,44,47,
05次-05,19,31,49,,,xxxxx xxxxx
06次-34,,xxxxx xxxxx123期傻子算料绝杀6码-------------23码中
开奖日发表

?<<??1??2??3??4??5??>> [共6 页]? ? ?Go
ag国际馆官网|HOME
>>>>>>>?直接点击进入★ag国际app|官方软件数据二区→欢迎您!★<<<<<<<
>>>>>>>?直接点击进入★ag国际app|官方总部贵宾三区→欢迎您!★高手发料<<<
>>>>>>>?直接点击进入★ag国际app|官方总部贵宾四区→欢迎您!★高手发料<<<